Oferta

Płatność tylko gotówką

dr Agnieszka Sokołowska
Przyjmuje: wtorek 15-20, czwartek 15-20, sobota 9.30-15.30.

Diagnoza rozwoju

Funkcjonalna Diagnoza Rozwoju - 120 zł/1h

– polega na rozpoznaniu aktualnych zasobów i możliwości rozwojowych dziecka, określeniu obszarów trudności i deficytów oraz wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju. Diagnoza tego rodzaju pozwala na określenie wieku rozwojowego dziecka w stosunku do wieku jego życia i zaplanowanie konkretnych działań terapeutycznych w perspektywie najbliższych miesięcy lub roku.

Terapia Indywidualna Dziecka - 110-130 zł/1h

– wymaga systematycznych spotkań terapeutycznych z dzieckiem i rodzicami opracowanych na podstawie indywidualnego programu terapii i z uwzględnieniem zadań do realizacji w warunkach domowych.

Terapia Rodzinna - 130-150 zł/1h

- jest prowadzona z udziałem rodziców i dzieci. Ma na celu poprawienie relacji i komunikacji w rodzinnie, w stopniu umożliwiającym lepsze funkcjonowanie rodziny, bardziej satysfakcjonujące dla wszystkich jej członków. Terapia rodzinna umożliwia wyzwolenie potencjału rozwojowego poszczególnych jej członków przy zmniejszeniu objawów trudnych zachowań, co bezpośrednio przekłada się na poprawę codziennego funkcjonowania dziecka.

Konsultacje Terapeutyczne - 120 zł/1h

– prowadzone są w sytuacji potrzeby pracy nad wyselekcjonowaną, pojedynczą trudnością rozwojową, niewymagającą podjęcia dłuższej interwencji terapeutycznej. Celem konsultacji jest prawidłowe rozpoznanie problemu i opracowanie konstruktywnych sposobów pokonania trudności.

Konsultacje dla Rodziców - 120 zł/1h

– stanowią skuteczną drogę budowania kompetencji wychowawczych rodziców, pozwalają lepiej poznać i zrozumieć swoje dziecko oraz nauczyć się skutecznie i konstruktywnie wspierać je w codzienności.

Konsultacje Psychoedukacyjne - 120 zł/1h

– przeznaczone są dla osób dorosłych (rodziców, dziadków, nauczycieli i innych osób), opiekujących się dziećmi, które doświadczają trudności rozwojowych w przedszkolu, szkole i w domu. Konsultacje dostarczają praktycznej wiedzy o specyfice funkcjonowania dzieci o nieneurotypowym przebiegu rozwoju, pozwalają nauczyć się rozpoznawać indywidualne potrzeby i możliwości dziecka oraz efektywnie towarzyszyć mu w codziennych zadaniach rozwojowych i edukacyjnych.

Pisemna opinia nt. funkcjonalnej diagnozy rozwoju dziecka i przebiegu terapii (wydawana na potrzeby pracy w przedszkolu, szkole lub w innej instytucji) – 120 zł

dr Marta Jósewicz

terapia emdr

Psychoterapia Indywidualna - 150 zł/1h

Prowadzona jest w konwencji integratywnej, z wykorzystaniem założeń terapii psychodynamicznej, behawioralno-poznawczej, totalnej biologii oraz epigenetyki. Podczas spotkań z psychologiem, klient może odkryć źródło swoich trudności, aby w bezpieczny sposób przepracować trudne doświadczenia i nauczyć się adekwatnych oraz adaptacyjnych sposóbów reagowania i funkcjonowania.

Terapia EMDR - 150 zł/1h

Nazwa EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) najczęściej tłumaczona jest na język polski jako terapia odwrażliwiania przy pomocy ruchu gałek ocznych. Jest to metoda leczenia, mająca silne podstawy naukowe, opracowana przez F. Schapiro, której celem jest przepracowanie traumy dzięki bilateralnej stymulacji mózgu. Przeznaczona jest dla osób, które doświadczyły szeroko pojętej traumy. Metoda ta jest niezwykle użyteczna w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i lękowych (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk separacyjny, paniczny), depresji, zaburzeń jedzenia i innych trudnościach pojawiających się w zakresie zdrowia psychicznego. Terapia EMDR doskonalne sprawdza się zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Konsultacja Psychologiczna - 150 zł/1h

Jest to cykl spotkań (od 2 do 4 ) poprzedzających interwencje psychologiczne, takie jak: terapia indywidualna, interwencja kryzysowa czy terapia par. Celem konsultacji jest rozpoznanie trudności lub problemu zgłaszanego przez klienta, a także określenie zakresu pomocy osobie zgłaszającej się do psychologa. W niektórych przypadkach konstultacje stają się wystarczającą formą pomocy psychologicznej.

Interwencja Kryzysowa - 150 zł/1h

Polega na udzieleniu wsparcia osobie znajdującej się w kryzysie psychicznym, na skutek poważnego zdarzenia życiowego (rozwód, ciężka choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby). Jest to krótkotrwała forma pomocy psychologicznej polegająca na towarzyszeniu osobie w kryzysie poprzez wzmacnanie jest zasobów oraz uczenie sposobów radzenia sobie z zaistniałymi trudnościami, wynikającymi z określonej sytuacji.