O nas

dr n. społ. Agnieszka Sokołowska

terapeutka rozwoju dzieci i młodzieży, psychoterapeutka dzieci

agnieszka sokołowska

Od początku mojego życia zawodowego pracuję z dziećmi. Po ukończeniu pięcioletnich studiów z pedagogiki specjalnej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęłam pracę w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu. Od tego czasu nieustannie doskonalę i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Kierując się potrzebami moich podopiecznych, ukończyłam liczne studia podyplomowe i kursy, m.in. z zakresu integracji sensorycznej, tyflopedagogiki, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, psychoterapii dzieci i młodzieży czy też wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami.

  Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w:
 • Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.
 • Pracowni Badań nad Autyzmem na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
 • Uniwersytecie Dzieci "UNIKIDS".
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach

Przez dwa lata realizowałam naukowy projekt badawczy "Videomodeling jako sposób uczenia umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmi", którego wyniki opisałam w pracy doktorskiej, obronionej z wyróżnieniem.

Przez wiele lat pracowałam naukowo, publikując wyniki badań w czasopismach i książkach branżowych oraz ucząc studentów studiów stacjonarnych i podyplomowych na kierunkach takich jak: pedagogika specjalna, psychologia, wczesna interwencja, tyflopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapia zajęciowa z psychomotoryką, wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli i specjalistów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.
Praca z ludźmi jest moją pasją. Lubię i rozumiem dzieci. Potrafię współpracować z rodzicami i udzielać im adekwatnego wsparcia. Kształcę specjalistów i nauczycieli w umiejętnościach praktycznych. Swoją wiedzę stale pogłębiam uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach oraz czytając najnowszą literaturę naukową.

  W Gabinecie Terapeutycznym zajmuję się:
 • oceną rozwoju niemowląt i małych dzieci, pogłębianiem diagnostyki opóźnień rozwojowych i planowaniem kompleksowej opieki nad dziećmi z deficytami.
 • treningiem uważności i koncentracji uwagi dzieci z zespołem ADHD.
 • rozwijaniem kompetencji społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).
 • rozpoznawaniem i terapią specyficznych trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
 • nauką czytania i pisania.
 • doskonaleniem sprawności grafomotorycznej i ruchów precyzyjnych dłoni.
 • oceną i wspieraniem rozwoju lateralizacji.
 • rozwijaniem percepcji wzrokowej.
 • budowaniem pozytywnego wizerunku siebie u dzieci z zaniżoną samooceną.
 • wspieraniem zasobów i potencjału rozwojowego dziecka.
 • kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
 • budowaniem poczucia wewnętrznej siły i kompetencji.

dr Marta Jósewicz

psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka EMDR

marta jósewicz

Jestem doktorem psychologii, absolwentką psychologii i studiów podyplomowych Pomoc psychologiczna w zakresie Seksuologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jestem terapeutką EMDR (https://emdr.org.pl) oraz Racjonalej Terpii Zachowania (RTZ), ukończyłam roczny kurs Szkoły Psychoterpii Psychodynamicznej w Krakowie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w kursie psychoterapii prowadzonym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii oraz licznych kursach dotyczących zdrowia psychicznego.

Od 12 lat pracuję jako terapeutka z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, m.in. w szkole, w stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży, w Pracowni Badań nad Autyzmem oraz w gabinecie prywatnym. Ponadto od 13 lat pracuję ze studentami psychologii na Uniwerystecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję metodę EMDR, założenia terapii psychodynamicznej oraz metody i techniki terapii behawioralno-poznawczej. Opieram się także o założenia totalnej biologii oraz epigenetyki, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.